Te, - mint a Kozmikus Tudatosság (Isten) EGYségének az egyik szikrája, a Szeretet erejében, - lehetőséget kaptál arra, hogy Emberként megszüless.

 Születésedből következik az Istentől kapott, személyes Szabadságod.

 E szabadságod érvényes a fizikai, lelki és szellemi világokra.

 Itt a Földön, a Szabadságodra (autonómiádra) Isten ad garanciát.

 Nála kisebb hatalom a Te Szabadságodat nem korlátozhatja. A Szabadságod, - más embertől, emberek csoportjától, emberek által kitalált hivataloktól, - sérthetetlen, és elidegeníthetetlen. Ez azt jelenti, hogy Te sem mondhatsz le róla, és mások sem kényszeríthetnek arra, hogy lemondj róla.

 A Szabadságod minden esetben biztosítja számodra a Választás és a Képviselet jogát. Ez azt jelenti, hogy minden olyan személyes és közösségi kérdésben, amelyben érintett vagy, csak a Te Választásod által jöhet létre közös egyesség. A közösen létrejött egyesség a Szokásjog (legrosszabb esetben törvény). Másrészről a Képviselet joga megillet minden kérdésben, amiben Te egyedül is, és bármely közösség tagjaként is érintett vagy. A Képviselet jogával élve mondhatod el a véleményedet, és kérheted a Szabadságodból eredő jogod érvényesülését. Ha bárki ebben megakadályoz, vagy félrevezet, - minden így létrejött hamis egyesség (törvény), érvénytelen, azaz semmis Isten előtt.

 Isten megadta Neked a jogod, hogy mindkét jogosultságod (Választás és Képviselet) szabadon működjön. Ennek érdekében biztosítja hozzá a méltó emberi élethez való jogodat is, mert ellenkező esetben, ha korlátozna bárki, és méltatlan körülmények közt élnél, akkor nem tudnád szabadon gyakorolni a Választási és Képviseleti jogaidat.

 Isten előtt, Te magad vagy a jog forrása. Azaz a Szabadság forrása. Ennek értelmében, csak Te magad választhatsz és nyilatkozhatsz arról, hogy Szabadságodat miként és mely képviselet által kívánod gyakorolni. Te magad Választhatsz a nemzetiséged, a vallásod, a lakóhelyed, családalapításod, munkád, szakterületed, iskoláid, oktatási módszered, egészséged, ingó és ingatlan tulajdonod, egyességeid, az autonómiád szintjei, vállalkozásod, politikai nézeted, nemzeti hovatartozásod kérdéseiben.

Te dönthetsz arról, hogy ezekben a kérdésekben önmagad önállóan, vagy képviselet által hozz döntéseket.

Ha képviseletben, másokkal közösen kívánod Választásod kinyilvánítani, akkor megillet az egyetértési és ellenállási szabadságod (jogod) is.

 Isten előtt csak annak az egyességnek van érvényessége, amelyben minden érintett által megerősített, érvényes és eredményes választás (szavazás) történik. Ennek véletlen vagy szándékos elhagyása esetén, az így meghozott egyesség érvénytelen, semmis.

Az ellenállás joga számodra biztosítja, hogy ha a Te részvételed és megegyezésed nélkül születik bármilyen döntés, - amiben egyébként Te is érintett vagy, - akkor felszólalási és ellenállási jogod van. Azaz számodra az egyesség érvénytelen, semmis. Ebből eredően ellenállhatsz annak végrehajtása miatt.