Beszélgetés a diófák alatt

 

 

 

A felvetés, hogy milyen kéne lennie a felelős állampolgári magatartás ma Magyarországon?

Mennyire fontos társadalmilag az állampolgári aktivitás?

 

Tekintettel arra, hogy élethelyzetem okán valószínűleg nem tudok részt venni Kővágóörsön, (beszélgetés a diófák alatt) rendezvényen, ezért írásban tenném meg észrevételeimet a témával kapcsolatban. Ha az álláspontom szokatlan, ez abból is ered, hogy nagyobb távlatból és kiterjedt információk birtokában látom a világot. Nem kívánok senkit megbántani, csupán őszintén megvallani a valóság általam látott képét.

 

A valóság érzékelése

 

A feltett kérdésekre adható válaszok főként attól függnek, hogy ki, mit tekint valóságnak. A társadalom megítélésétől nagyban függ, hogy abban miként értékeljük az állampolgári aktivitást is. Tehát először a valóság általunk érzékelt tartalmával kéne kezdeni. Aztán az érzékelésünkre adható értelmezésünket összehasonlítani, sőt, összehangolni.

Az, amit egy átlagember érzékel a mai társadalomból, az csupán néhány százaléka a valóságnak. Ebből is adódik, hogy a csekély érzékelésük következtében, - még ha ez némiképp aránylag koherens képet is mutat, - nagyon szelektív következtetések születnek általában. A társadalomkutatás is elsősorban erre a szűk szeletre tud és akar reagálni, hogy megértesse magát a többséggel. De fenn áll-e annak az esélye, hogy pont ezzel a szűkre szabott nézőponttal, és az erre adott szűkre szabott programokkal, valójában nem segítjük, hanem rögzítjük a szűk valóságlátást? Azaz, benne tartjuk a szűkre szabottságban, a kutatási anyagaink által, az erre irányuló figyelem révén a társadalmat.

A valóságról persze ezer féle értelmezés él ma is. De talán a legfontosabb tétel az a felismerés, hogy a Földön jelenleg élő társadalmi modell, valójában egy gyarmatosítási modell. A gyarmatosítás eszköze a hatalom. És a hatalom struktúrája szövi át az élet minden területét. Az már szinte minden kutató számára ismert tény, hogy létezik egy önmagát is letagadó, rejtett háttérhatalom. Nevezzük nevén őket, a Sötét Nemesség. A hatalmi struktúrában alattuk állnak különböző nemzetközi szervezetek, majd a pénzügyi- és gazdasági vállalatok, bankok, multinacionális cégek. És alattuk a politikai élet szereplői. És így tovább…

Egy átlagember nem biztos, hogy rendelkezik a hatalom struktúrájának és személyes szereplőinek ismeretével. Ő, általában csak a politikai struktúrával érintkezik, és rálátása is erre van. Rálátási képessége és ideje, a saját túlélésébe rögzült figyelme, tudata, hite szerint csökkent le. Nyilván szándékos, programozott manipulációk révén.

Azonban a kutatók számára is általában ez a szint jelenti az érzékelési küszöbüket, azaz, tudnak a Sötét Nemességről, és intézményeiről.

A valóság azonban ennél sokkal összetettebb, és a hatalom struktúrája felfelé még nagyon sok szereplővel működik. Egészen egy nem emberi, idegen, gyarmatosító fajig, és felette egy mesterséges intelligenciának mondott erőtérig.

 

 

A manipuláció, mint időhurok

A leírt idegen faj, évezredek óta vezeti ezt a hatalmi struktúrát, és programjait a Sötét Nemességen keresztül működteti itt a Földön. Az egyik legnagyobb manipuláció, az idő manipulálása.

A teremtésben minden ciklusokban él, folyik. A Napunk, 25.600 év alatt tesz meg egy ciklust, amikor teljes fordulatot ír le a Galaxis központi napja körül. Ez ismert több korai, keleti kultúra számára is, és ismert a mai tudomány számára is. De hogyan lehet manipulálni az időt?

Úgy, hogy a Föld vonatkozásában, azaz a Föld központú valóságban hozunk létre egy időhurkot. Ezt csak a Nap, és a Hold teljes ciklus szinkronicitásával lehet észrevétlenül megtenni. Mert így nem vehető észre csillagászati szempontból, és energetikai szempontból sem. Mennyi egy ilyen ciklus?

A Napunknak 28 évre van szüksége, hogy pont ugyanabban a pozícióban legyen, a Földünkhöz képest, a Galaxis viszonylatában. Ez egy kör. A Hold pedig 19 évente kerül ugyan abba a pozícióba. A kettő égitest együttes pozíció azonossága a Föld tekintetében 532 év. Tehát ez egy ciklus, és ennyi egy időhurok. Ennyit írtak be mesterségesen a középkorban, hogy manipulálják vele nem csupán a történelmünket, hanem a valóságról alkotott érzékelésünket is. Ha valakit érdekel ez a kutatási terület, ajánlom Tóth Gyula korábbi eredményeit. (http://maghreb.blog.hu/)

Mit jelent ez? Azt már tudjuk, hogy az Univerzum egy élő hologram. Benne minden kapcsolatban áll egymással. A holografikus elv alapján minden egyes részecskéje, tartalmazza az egész információját is. Sőt, minden rész, összeköttetésben áll, minden résszel (szinapszisok). A hologram programozható, irányítható. Aki beleír, programoz, voltaképp az irányít. Ő írja az adott buborékon belül a játékszabályokat is.

Akik beírták a hamis történelmi időt, azaz az 532 évet, ők programoznak. Azaz, kaptak ennyi időt, hogy az ő játékszabályaik szerint működjön a valóság, ebben a hologram buborékban. Ezt nagyjából tekinthetjük magyar vonatkozásban Mátyás királyunk halálától kezdődő sötét korszaknak is. A ciklus ideje napjainkban ér véget! Ezért különösen fontos lenne ismerni, és beszélni róla. Sőt, köztudatba emelni ennek a létét és a fontosságát is!

Az mindenki számára ismert mondás, hogy: a történelem megismétli önmagát.

Hát persze! A Földi valóságsíkon, ez azt is jelenti, hogy 532 évente, nagyon hasonló folyamatok, események, háborúk történtek. Ma épp egy ilyent tapasztalunk. Mert 532 éve kezdődött az oszmánbirodalom hódító háborúja Európa közepe ellen. Sőt, ma már azt is tudjuk, hogy az akkori Apostoli Magyar királyság ellen szövetségesei is voltak. A francia király és a római pápa…..

 

 

Manipulált valóság

 

A valósághoz az is hozzá tartozik, hogy a gyarmatosító idegen faj, - felhasználva technikai fölényét is, - évezredek óta manipulálja az emberiséget. Egyénenként, és társadalmi szinten is egyaránt. A saját kutatásaim alapján, épelméjűségem és teljes tudatom alapján kijelenthetem, hogy minden ember esetében létezik ez a manipuláció. A lélek, a fizikai leszületését megelőzően, gondos élettervet készít. Amikor áthalad a mentális, asztrális és éteri síkokon, a leszületése folyamatában, - találkozik a technikai fölényt birtokló gyarmatosító faj manipulációival. Azaz, megváltoztatják az eredeti életfilmeket. Beírnak negatív eseményeket, személyeket, élethelyzeteket. A manipuláció célja, hogy fenntartsák a hatalom struktúráját és működtetését, hogy egyre kevésbé tudjon az ember felébredni manipulált álmából. A hamis életéből, a valóság eltakarásából.

A részleteket most nem írom le. A lényeg, a manipuláció módszertana és mindenkire kiterjedő alkalmazása.

 

Törvény

A teremtés alapvetően rendet, biztonságot, bőséget, boldogságot jelent. Kivéve, a manipulált valóságok burkain belül. A Föld még jelenleg egy elszigetelt, manipulált börtönbolygó. Az Univerzum törvényei itt is érvényesek, mint természeti törvények. Mint a gravitáció, a matematika, a fény természete, stb. Azonban, az időhurok miatt, az itt lévő manipulált valóságban bizonyos törvények fel lettekk függesztve, és mások be lettek írva. Mint például a karma törvénye is. Mert, miként lehetne betartani ezt, ha az egyén egy manipulált életet él, hamis szereplőkkel, élethelyzetekkel. Így a hatás-ellenhatás, vagy az ok-okozat szabálya itt most tisztán nem érvényesül. Csak olyan módon és esetekben, amit a programozók lehetővé tesznek a saját céljaik érdekében.

Az ember, mint kozmikus lény, rendelkezik többdimenziós jelleggel. A legfontosabb, hogy rendelkezik saját Lélekkel és Tudattal. Méghozzá a Forrással való állandó kapcsolata révén, ún. Istentudattal, és Isten lélekkel. Ez tesz bennünket emberré. A lélek szintjén működő törvények, ma is érvényesülnek. Aki tudatában van ennek és használja, annak működik.

 

Korlátozott, vagy teljes aktivitás?

 

A Népfőiskolai program célja, hogy válaszokat keressen a feltett kérdésekre.

„Az egyén és a közösségek közéleti felelősségéről, az állampolgári aktivitás társadalmi fontosságáról. Meddig toleráljuk a passzivitást? Meddig és hogyan tarthatja kordában a hatalom az állampolgárok közéletben való aktív szerepvállalását? Mikor és hogyan veszik kezükbe az emberek a saját, és közösségeik sorsának irányítását?”

Az általam, röviden felvázolt szempontok tükrében igazán aktuális lehet az állampolgári aktivitás kérdése. És hogy meddig tolerálják a passzivitást? Mind addig, amíg nem ismerik a kollektív manipulációk módszertanát, gyakorlatát. És mind addig, amíg nincsenek tudatában ezzel. Hisz amit nem ismerünk, az ellen védekezni sem tudunk! Csupán ösztönös reakciókat teszünk. Úgy, ahogy a programozók előzetesen megtervezték és előkészítették. A passzivitás abból ered, hogy nincsenek tudatában a valóságnak. Egy hamis valóságot hisznek, ami rabul ejtette őket. Kilépni ebből, csak egyénileg lehet, a saját felébredésük ütemében. Az viszont igaz, hogy segíteni a felébredést, azaz közzétenni a valóság információit, - akár a manipulációk mélységét, módszertanát, - azt lehet társadalmi szinten. Ez működik.

De megint csak az a kérdés, ki mit tart valóságnak? Ha a kutatók, hiteles közéleti személyek sem beszélnek a leírt manipulációk mélységéről, részleteiről és módszertanáról, - akkor nem lehet elvárni a társadalomtól a passzivitás megszűnését sem!

A legtöbb esetben a hiteles közéleti szereplők, nincsenek abban a helyzetben, hogy mindent elmondjanak, és a társadalom számára átadjanak. Mert az egzisztencia, a megélhetés, a politikai kapcsolatok, és még sok emberi tényező kompromisszumokra késztetik őket. Így, csak egy lassított, részleges közzétételben érdekeltek. Mert, ha kiütik saját magukat a politikailag korrekt kommunikációból, akkor utána még ennyi lehetőséget sem kapnak az állampolgári aktivitásuk megvalósításához.

Pedig csak egy lehetőség létezik: Teljes közzététel

A passzivitás a teljes közzététel után változik meg. Egyúttal, helyreáll a valóság tiszta érzékelésével, a felelős állampolgári aktivitás is.

A programalkotók külön kiemelték a demokratikus polgár képzés fontosságát is.  Én ebben, személy szerint nem hiszek. Miért? Mert egy halálosan manipulált, ál valóságban, gyarmati létben élünk. Ez nem demokrácia! Ez önbecsapás. Legalább, mi magunk legyünk őszinték egymás között. Amíg a leírt hatalom és annak struktúrája, módszertana és teljes intézményrendszere működik, ne beszéljünk demokráciáról! Ez diktatúra, nem demokrácia. Ezért demokratikus eszközökkel és szabályokkal megjelenni brutális, hazug, erőszakszervezetek és fizetett zsoldosai között, - nem csupán tudatlanság, hanem öngyilkosság is. A valóság érzékelése, - számomra, - teljességében csak szakrális módon, eszközökkel valósul meg. Tehát a valóság maga is szakrális! Akkor demokratikus módszertan helyett, szakrális módszertan lehet sikeres, a diktatúra belső megváltoztatásához. Nyilván sem nem antidemokratikus, mert az ugyan annak az energiának másik, polarizált fajtája.

Tisztelettel állok a Magyar Népfőiskolai Társaság célja és munkássága előtt. Ugyanakkor zsákutcának tartom a korábban, - nyilván a valóság korlátozott ismeretén alapuló, - kijelölt útját, nevezetesen egy nem demokratikus (birodalmi) társadalomban, demokratikus eszközökkel, demokratikus polgárok képzését. Mire képezzük őket? A társadalom, - legyen bármilyen fejlett civil tudatossága, szervezettsége, - mégis csak a demokrácia hazug leplével letakart diktatúra. Itt nem csupán arról van szó, hogy megengednek, vagy betiltanak egyes tömegrendezvényeket, kisegyházakat, vagy kivonják a forrásokat az egyesületek, alapítványok és kistelepülési önkormányzatok mögül! A Sötét Nemesség, minden évben legalább egymillió embert rabol el a Földön (főként fejlődő országokból), és az általa évtizedek óta létrehozott Bolygóközi Vállalati Konglomerátum (ICC – Interplanetary Corporate Conglomerate) intézményén keresztül kiviszik őket a naprendszerben felépült bázisaikra. Jelenleg negyven millió ember él és dolgozik ezeken a bázisokon. Ráadásul, az elrabolt emberek egy részét, folyamatosan „eladják” más civilizációknak, cserébe más technológiáért, vagy nyersanyagért. Ébresztő! Ez azt jelenti, hogy emberkereskedelmet folytatnak, évtizedek óta. Eladják őket, akár olyan fajoknak is, akik megeszik őket! A háttérhatalom legalább hatvan évvel előttünk jár technikai fejlettségben. Ezzel a potenciállal, rövid időn belül megszüntethető az élelmiszer- és az ivóvíz hiány. Megszüntethető a környezetszennyezés. Megoldható a tiszta energiaforrások alkalmazása. Megszüntethetők a népbetegségek, stb.

 

A Sötét Nemesség célja, - ahogy eddig is, - csak egy korlátozott közzététel, amelyben nyilvánosságra hoznának némi technikai és csillagászati ismereteket, de cserébe még néhány évtizedig fenntartanák a jelenlegi hatalmi struktúrákat a Földön! Ezért is csak a teljes közzététel az egyetlen alternatíva!

Mindezek fényében, még egyszer megkérdezem, mit akarunk egy demokratikus polgár képzésen átadni? Hogyan tüntessünk, demonstráljunk szépen? Hogyan szervezzünk önfenntartó kisközösségeket, arra a néhány évtizedre még, amit a hatalom megengedne nekünk?

Azt már fel sem merem tenni, hogy ezek tükrében mit is jelent a demokratikus állampolgári jogok gyakorlása?

 

 

Népfőiskolai teljes közzététel

A valóságról alkotott felfogásunk, nyilván az ismereteink bővülésével egyre nőnek, és átalakulnak. Ezért lenne javallott, hogy az ismeretek növekedésével arányosan, átalakítsuk a saját, személyes stratégiáinkat is. És a társadalmi szintű stratégiákat is. A Magyar Népfőiskolai Társaság által kezdeményezett, és hála Istennek eddig is megvalósított program nem veszíti el a célját, ha továbblép, és összhangba kerül a jelen kihívásaival és ismereteivel.

Minél többet tudunk meg arról, - amit tévesen félreértettünk, - és demokráciának mondanak, tanítanak nekünk. Minél többet élünk meg belőle, annál jobban megismerjük. Engem, ez a megismerés arra ösztönöz, hogy felfedjem minden manipulált módszertanát, intézményét, a struktúráját. Ha létezik ismeretterjesztés, akkor ez a legaktuálisabb, hogy megismerjük a társadalom, és annak hatalmi működés módját. Ez alapján előre jelezhető, hogy ez magával hozza a várt társadalmi aktivitást is. Sőt, ezt várják el azok, akiknek erre nincs rálátásuk, lehetőségük, idejük.

A Népfőiskolai modell, lehetőséget adna arra, hogy a legszélesebb tömegekhez eljusson a valóságról szerzett érzékelésünk és az erre adható értelmezésünk eredménye. Épp azért, mert aránylag független a politikai struktúrától.

Szerepe elsősorban az, hogy segítse a felébredést, azaz közzétenni a valóság információit, - akár a manipulációk mélységét, módszertanát.

Nyilván ez, eleve olyan mélységű és részletességű tudásanyag, ami biztosan befolyásolhatja és újraértelmezheti a folyamatban lévő programot is. Talán ez lenne a második lépés.

 

A személyes meggyőződésem, hogy a Népfőiskolai cél, a jelenleg elfogadott ismeretekkel, nem érhet el nagyobb eredményt. Ezért gondolom azt, hogy a program sikere érdekében újra kéne gondolni ezt a demokrácia dolgot, és tisztán Szakrális Struktúrával, módszertannal kilépni a manipulált valóságképekből.

Én ehhez kívánok Önöknek sok sikert és eredményt!

 

 

Nagy Gábor

 

A szerző, vidéken élő kutató, jelenleg szakrális földrajzzal és holografikus teremtés területtel foglalkozik. (www.feny-ter-kep.hu ) Korábban katonai repülésirányító, Ufoszövetség alapító tag, magánvállalkozó, kistelepülési polgármester, MSZ megyei elöljáró is volt.